Rregullat Uniforme për Krijimin dhe Administrimin e Informacionit Gjeohapësinor

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Rrjetet e Transportit

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Gjeologjia

 

Në adresën e email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jeni të lutur të lini komentet tuaja