Nën organizimin e JICA(Japan International Cooperation Agency), u mbajt më 23.05.2019, në ambientet e sallës Europa, takimi mbi ecurinë e projektit “Informacioni Gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intensitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës”. Në këtë takim ishin të pranishëm, shkëlqesia e tij ambasadori i Japonisë, Makoto Ito, përfaqësues të zyrës për Ballkanin të JICA, stafi i Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), si dhe profesorë dhe studentë të Universitetit Politeknik të Tiranës nga departamenti i Gjeodezisë.

Në kuadër të bashkëpunimit për implemintimin e projektit “Informacion Gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intensitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës” më datë 19.06.2018 u zhvillua në ambientet e sallës “Europa”, nën drejtimin e Drejtorit të Përgjithshëm të ASIG z. Lorenc Çala takimi i parë i Komitetit Koordinues të projektit.

Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) në vijim të një bashkëpunimi të suksesshëm, nënshkroi më 26.04.2018 marrëveshjen e bashkëpunimit institucional me Statens Kartverk (Autoriteti Norvegjez i Hartografisë) në zbatim të projektit të financuar nga Qeveria e Norvegjisë për vendet Ballkanit Perëndimor me objekt: “Rritjen e kapaciteteve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në sigurimin e informacionit gjeografik për përdoruesit " Objektivat e synuara të kësaj marrëveshjeje janë :

1- Rritja e kapaciteteve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në sigurimin e informacionit gjeografik për përdoruesit.

Ju bëjme me dije se në datën 14.06.2017 ASIG organizon “CLOSING EVENT” në ambjentet e ASIG (Godina e Inovacionit) me prani të : Milena Harito Ministër Shteti për Inovacionin dhe Adminstratën Publike, Jan Braathu Ambasador i Mbretërisë së Norvegjisë , Helge Onsrud  Drejtor i Qendrës për Zhvillimin , lidhur me të Drejtat e Pronësië , pranë "Statens Kartverk"

Ky event organizohet në kuadër të mbylljes me sukses të projektit te bashkëpunimit mes Qeverisë Norvegjeze dhe asaj Shqiptare në lidhje me krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore në Republiken e Shqipërisë.

Page 1 of 2