Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

ASIG merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të EuroGeographics
ASIG anëtarësohet në Copernicus Relay
Mbledhje e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, datë 01.02.2023
Zhvillohet takim mes ASIG dhe përfaqësuesve të Satellogic USA Inc
 Lëshohen në hapësirë satelitët Albania 1 dhe Albania 2
 Trajnime nga Satellogic mbi shërbimet satelitore
THIRRJA #7: PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS
Workshop rajonal me agjencitë përgjegjëse për informacionin gjeohapësinor në Ballkanin Perëndimor, në kuadër të projektit SPATIAL II