Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

Praktikë mësimore në ASIG
Takim mes ASIG dhe pedagogëve të Departamentit të Gjeodezisë
Llogaritja e gjeoidit gravimetrik në Republikën e Shqipërisë
Takim mes ASIG dhe përfaqësuesve të International Telecommunication Union
10 Vjet ASIG
Imazheria Satelitore dhe Aplikimet e Saj për Përmirësimin e të Dhënave Gjeohapësinore Kombëtare
ASIG merr pjesë në Konferencën e II-të ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit të ujit dhe zhvillimin e qëndrueshëm
Organizohet workshop-i me temë “Përdorimi i imazheve hiperspektrale”