Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

Organizohen konferencat përmbyllëse të bashkëpunimit mes JICA dhe ASIG
Mbledhje e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, datë 30.09.2021
THIRRJA #6: PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS
NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E PËRDORUESVE NË SISTEMIN ALBCORS
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Kadastrale të Kosovës
Urdhër nr. 80, datë 17.11.2020
THIRRJA #5: PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS
Vizitë e studentëve të fakultetit të Historisë dhe Filologjisë  në ambientet e ASIG