Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

ASIG në retreat
ASIG merr pjesë në Simpoziumin EUREF 2023
Vijojnë trajnimet e autoriteteve publike përgjegjëse mbi përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe standardizimin e të dhënave gjeohapësinore
Takim me ekspertë lokal dhe ndërkombëtar të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)
Vijon puna për krijimin e hartës topografike të shkallës 1:2000
Zhvillohet takim mes ASIG dhe ESRI
Trajnimi i autoriteteve publike përgjegjëse mbi përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe standardizimin e të dhënave gjeohapësinore
ASIG merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të EuroGeographics
 

TUTORIAL

                                                                                                                                             Gjeoportali Kombëtar është një hap shumë i rëndësishëm i ndërmarrë nga ASIG në kuadrin e krijimit...