Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore AMBU organizoi më 15 Nëntor 2019 në ambientet e Grand Hotel, Tiranë, workshop-in në kuadër të projektit “Për krijimin e platformës institucionale dhe rregullatore për qeverisjen dhe funksionimin e Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore në Shqipëri” ku morën pjesë edhe përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor nga sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe sektori i GIS-it Kombëtar.

Konsorciumi i programit IPA DRAM, “Vlerësimi i Riskut nga fatkeqësitë dhe hartat”, organizoi konferencën finale më datë 19 nëntor 2019, si dhe takimin e Komitetit Drejtues të IPA DRAM në datë 20 nëntor 2019, në Bruksel, Belgjikë. Ky program synon mbështetjen në fushën e menaxhimit të riskut nga fatkeqësitë, për të siguruar menaxhimin e duhur të tij në nivel kombëtar, për vendet e Evropës Juglindore si Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia.

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm z. Lorenc Çala, morën pjesë në eventin e mbylljes së projektit IMPULS, i cili u mbajt më datë 13 Nëntor 2019, në Banja Luka të Bosnje-Hercegovinës.

Qëllimi kryesor i kësaj konference ishte prezantimi i arritjeve dhe rezultateve kryesore të projektit IMPULS nga koordinatorët dhe drejtuesit rajonalë, të institucioneve përgjegjëse për hartografinë dhe kadastrën nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, respektivisht nga Kosova, Shqipëria, Maqedonisë së Veriut, Mali i Zi, Bosnje-Hercegovina, Serbia, Sllovenia dhe Kroacia.

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm z. Lorenc Çala, morën pjesë në Konferencën e 12-të Rajonale për Kadastrën dhe Infrastrukturën e Informacionit Gjeohapësinor në Ballkanin Perëndimor e cila u mbajt më 5 dhe 6 shtator 2019, në Neum të Bosnje-Hercegovinës.

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në bashkëpunim me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), organizoi në datë 03.07.2019, në ambientet e ASIG , salla “Evropa”, workshop-in me temë “BESTSDI Albania”. Në këtë workshop morën pjesë drejtues të ASIG si dhe studentë e pedagogë të Departamentit të Gjeodezisë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN).