Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG) organizoi më 02 qershor 2023, në ambientet e restorant OAZI, në Belsh,një retreat “Team Building”, në kuadër të realizimit të analizës së punës të stafit të ASIG, për periudhën e 4 mujorit të parë të vitit 2023, me fokus diskutimin bashkërisht të ecurisë së deri tanishme dhe një planifikim më të mirë të punës.

Me qëllim:

  • Nxitjen dhe krijimin e marrëdhënieve të mira në ekip;
  • Largimin e përkohshëm nga rutina e punës;
  • Reflektimin mbi sfidat e reja;
  • Diskutim për çështjet të ndryshme institucionale, në një nivel shumë më të thellë sesa mundet në mjediset e zyrës;

Ky aktivitet shërbeu si çelës suksesi për krijimin e një mjedisi pune gjithëpërfshirës, të besueshëm, ku inkurajohet vazhdimisht komunikimi & bashkëpunimi i hapur.

Dinamikat e reja të punës në ASIG kërkojnë shpirt të fortë skuadre dhe ne jemi gati për të përballuar çdo sfidë.