Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në kuadër të projektit për krijimin e hartës bazë topografike 1:2 000, ka publikuar në Gjeoportalin Kombëtar paraqitjen 3D të ndërtesave për zonën urbane Tiranë, Durrës dhe Krujë.

Me realizimin e paraqitjes 3D, ASIG ju vjen në ndihmë të gjithë të interesuarve për të eksploruar qytetet tashmë edhe në lartësinë e tyre si nga ana vizuale ashtu edhe për llogaritje e aplikime të ndryshme.

Përdorimi i këtij aplikacioni i lejon përdoruesit të përfshihet në një perspektivë krejtësisht të re që konsiston në njohuri dhe vizualizime më të detajuara dhe të sakta mbi veçoritë fizike të një zone, duke përfshirë informacionin dhe paraqitjen reale të relievit të tokës, lartësinë dhe dizajnin e ndërtesave, veçoritë ujore, rrugët dhe informacionin topografik, studime mbi ndërtimet masive si dhe analiza të ndryshme mjedisore. Këto detaje do të jenë të dobishme për një gamë të gjerë aplikimesh.

Për t’iu njohur më shumë me mënyrën e përdorimit të këtij aplikacioni më poshtë gjeni videon informuese të përgatitur nga ASIG.

Video informuese mbi paraqitjen3D të ndërtesave .