Programi i punës së ASIG për vitin 2024

Programi i punës së ASIG për vitin 2023

Programi i punës së ASIG për vitin 2022

Programi i punës së ASIG për vitin 2021

Programi i punës së ASIG për vitin 2020

Programi i punës së ASIG për vitin 2019